Home > Actueel > Nieuwsarchief   > Dassenparagraaf Boxmeer  
Deel deze pagina: 

Actueel

Nieuwsarchief

Steun ons:
Doneer Online
Vriendenloterij
Wordt gesteund door:
VriendenloterijStichting DierenLot
Stichting Dassenwerkgroep Brabant 18-08-2007

Dassenparagraaf Boxmeer


BMF, MLvC en Stichting Dassenwerkgroep Brabant stellen een dassenparagraaf op voor gemeente Boxmeer

De gemeente Boxmeer heeft een Landschapsontwikkelingsplan (LOP) opgesteld, een integrale (landschaps)visie voor het gehele buitengebied van de gemeente. Het LOP bevat het ruimtelijke beleid voor het buitengebied van Boxmeer, levert handvatten en uitgangspunten voor recreatie en landschapsbeheer en helpt waardevolle landschappelijke zaken te beschermen en eventueel te ontwikkelen. Het LOP is niet alleen een integrale visie maar kent ook een uitvoeringsprogramma waarin diverse projecten staan beschreven. Het opstellen van een dassenparagraaf is één van die projecten. De das komt in het gehele buitengebied van Boxmeer voor, van de Maasheggen tot de bossen van Overloon. De gemeente Boxmeer wil in het LOP rekening houden met de das en waar mogelijk zijn leefgebied optimaliseren.

De Brabantse Milieufederatie (BMF), de Milieuvereniging Land van Cuijk (MLvC) en de Dassenwerkgroep Brabant hebben van de gemeente Boxmeer de opdracht gekregen een dassenparagraaf op te stellen als onderdeel van het LOP. Aan de hand van deze dassenparagraaf kan de gemeente Boxmeer straks fysieke beschermings- en inrichtingsmaatregelen nemen, om zo zorg te dragen voor een vitale dassenpopulatie in de gemeente, met uitstraling naar de omliggende gemeenten. Bij het opstellen van de dassenparagraaf wordt gebruik gemaakt van de veldkennis van de Dassenwerkgroep Brabant en de MLvC; zij weten waar de dassenfamilies wonen, waar ze foerageren, waar hun migratieroutes lopen. Aan de hand van deze gegevens, worden voorstellen geformuleerd, om te komen tot behoud, herstel en ontwikkeling van de fysieke randvoorwaarden van de das.
De dassenparagraaf zal dus inzicht geven in de huidige situatie van de das, de fysieke belemmeringen voor de das (zoals wegen of aaneengesloten bebouwing) en de mogelijkheden om het leefgebied van de das te verbeteren.