Home > Bescherming > Black Spots  
Deel deze pagina: 

Bescherming

Black Spots

Steun ons:
Doneer Online
Vriendenloterij
Wordt gesteund door:
VriendenloterijStichting DierenLot
Wie wel eens in Ierland rondgereden heeft kent ze wel. Vierkante verkeersborden met een grote zwarte stip op een grijze achtergrond. "Black Spot" is de naam die ze dragen en ze markeren locaties waar afschuwelijke verkeersongelukken gebeurd zijn.

Op dassengebied kent Noord-Brabant ook behoorlijk wat van die Black Spots. Op menige locatie hebben in de loop der jaren heel wat dassen het leven gelaten. Dankzij het onophoudelijke rappelleren van "Das & Boom" bij beheerders van wegen is een groot aantal black spots in de loop der jaren voorzien van verkeersvoorzieningen, in de vorm van o.a. rasters en tunnels.

Maar de Brabantse dassenpopulatie groeit sterk en verspreidt zich steeds meer. Dat betekent dat er ook meer en meer dassen ten prooi vallen aan het verkeer. Alle reden voor de Dassenwerkgroep Brabant om hier aandacht voor te blijven vragen.

De Dassenwerkgroep Brabant heeft de Black Spots in onze provincie in kaart gebracht. Als bron dienden de gegevens van verkeersslachtoffers van de afgelopen tien jaar. Jaarlijks worden er 250 tot 300 verkeerslachtoffers geregistreerd, waardoor diverse doodrijlocaties meteen in het oog springen. Soms gaat het over een exacte locatie, soms over een stuk weg van honderd meter. In tien jaar tijd is er van alles gebeurd en zo is een aantal notoire Black Spots al lang met voorzieningen afgedekt. Maar er blijven er nog heel wat over, waar dringend wat moet gebeuren.


Maatregelen

Het grootste gedeelte van de Brabantse wegen is in handen van de beherende instanties: gemeente, provincie en het Rijk. Vandaar dat een beroep wordt gedaan op deze wegbeheerders om maatregelen te treffen om dassen veilig wegen te laten passeren. De Black Spots moeten aangepakt worden. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de Brabantse natuur wordt elke eigenaar van een knelpunt gevraagd kennis te nemen van deze Black Spots en maatregelen te treffen om het knelpunt op te heffen. Uiteraard geldt hier het principe: hoe eerder, hoe beter.
Elk knelpunt dat opgeheven wordt betekent niet alleen voor de das, maar ook voor een groot aantal andere diersoorten een vermindering van het aantal wildaanrijdingen en verbetering van de migratie- en uitwisselingsmogelijkheden. Bovendien bevorderd het de verkeersveiligheid voor de weggebruikers.

Ons streven is om de lijst van Black Spots zoveel mogelijk te reduceren. Daarnaast is het van belang de lijst met Black Spots niet met nieuwe knelpunten te laten groeien. Vandaar dat ook een beroep wordt gedaan op de wegbeherende instanties om bij werkzaamheden waarbij een weg(gedeelte) "op de schop gaat" zich in alle gevallen af te vragen of de werkzaamheden aangegrepen kunnen worden om voorzieningen aan te leggen, zodat een Black Spot wordt voorkomen. Dit alles in het belang van de Brabantse fauna, die tenslotte ons aller belang en verantwoordelijkheid is.


Subsidie

Verreweg het grootste deel van de Black Spots is eigendom van de gemeente waarin deze zich bevindt. Om de gemeenten tegemoet te komen om deze knelpunten op te lossen stelt de provincie Noord-Brabant een subsidie beschikbaar voor ontsnippering van gemeentewegen, waarbij tot 75% van de (aanleg)kosten van een dassenvoorziening worden vergoed.

Voorwaarden subsidieverstrekking Ontsnippering van gemeentewegen:
De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 75% van de geaccepteerde projectkosten met een maximum van €50.000,- per faunapassage.

Meer informatie subsidiemogelijkheden
Gebiedsindeling Coördinatiepunt: Medewerkers Coördinatiepunt Landschapsbeheer 2013


Contactgegevens Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap:

Landschapsbeheer Brabants Landschap

p/a Brabants Landschap
Postbus 80
5076 ZH Haaren
tel. 0411-622775
E-mail: info@brabantslandschap.nl
Website: https://www.brabantslandschap.nl/ons-werk/advies-en-subsidie/