Home > Bescherming > Dassenopvang - Dassenopvangcentrum Nederland  
Deel deze pagina: 

Bescherming

Dassenopvang - Dassenopvangcentrum Nederland

Steun ons:
Doneer Online
Vriendenloterij
Wordt gesteund door:
VriendenloterijStichting DierenLot
Dassenopvangcentrum
Dassenopvang "Dassenopvangcentrum Nederland" heeft tientallen jaren ervaring met dassen en werkt samen met nationale en internationale opvangcentra.
Het dassenopvangcentrum vangt dassen op uit heel Nederland en werkt constructief samen met andere opvangcentra ten einde kennis en kunde te vergroten en de best denkbare structurele oplossing voor het opgevangen dier te bewerkstelligen. Het dassenopvangcentrum doet dit door informatie, kennis en kunde te delen met andere opvangcentra.

De dassenopvang werkt met protocollen die jaarlijks volgens de nieuwste internationale inzichten worden aangepast. Het belang van de das staat hierbij altijd voorop.
Door gebruik te maken van de nieuwste technologie├źn en gespecialiseerde dierenartsen, biedt de dassenopvang de uit het wild afkomstige dassen de beste zorg, behandeling, medicijnen en liefde die beschikbaar is.

Het doel van het dassenopvangcentrum is om hulpbehoevende dassen, die door ziekte, verwonding, verwezing, of door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren, en zo spoedig mogelijk naar de natuur te laten terugkeren.

De opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen. Hierbij wordt rekening gehouden met het soorteigen gedrag van de das, de bewegingsvrijheid, de (sociale) levenswijze van de dassen, en de behoefte van de individuele das in de verschillende fasen van het proces tot herstel wanneer het gaat om een lichamelijk of psychisch ziek of gewond dier.
De dassenopvang rondt het opvangproces af van de aan zijn zorgen toevertrouwde dieren met inachtneming van de, voor de das vastgestelde, maximale duur van 9 maanden in het opvangcentrum.

Dassenambulance

Dassenambulance

Heeft u een zieke, gewonde, verdwaalde of verweesde das gevonden?
Bel 24/7 de dassen-dierenambulance!
  06-48279968
  (Telefoon en WhatsApp)
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Ook voor gratis vervoer voor overige dierenambulances naar de dassenopvang.                                          
Verdwaalde das

Levende dassen zo spoedig mogelijk melden

Als men een levende das in een tuin, dorp of stad aantreft, is een veelgehoord advies om de das rustig te laten zitten, omdat die de volgende dag waarschijnlijk wel vertrokken zal zijn.
In een klein aantal gevallen, betreffende gezonde dassen, zou dit advies eventueel kunnen werken. Onze algemene ervaringen hiermee zijn echter bijzonder slecht. Wij vinden het advies, om een das te laten zitten en af te wachten, kiezen voor de gemakkelijkste weg.
We nemen het niemand kwalijk als dit advies, met de beste bedoelingen, t├│ch wordt gegeven, maar dit zijn onze beweegredenen om anders te adviseren:

De dassenambulance haalt landelijk jaarlijks tussen de 50 en 70 levende dassen op, ook uit tuinen. De melders willen over het algemeen dat er direct gehandeld wordt, en bellen vaak meerdere instanties; Politie, gemeente, dierenambulances, boswachters, jagers etc.
Mochten ze advies krijgen om de das te laten zitten, en af te wachten, dan bellen ze als dit niet blijkt te werken niet terug, maar ondernemen ze andere stappen. Zo ontstaat de schijn dat het een goede oplossing was. De adviseur hoort er immers niks meer van.
Als dassen uit tuinen worden gehaald, zeggen de melders vaak dat ze dit advies hadden gekregen, maar dat het niet werkt. Soms zelfs na meerdere dagen afwachten.

Elke situatie is uniek. Een das kan in een grote tuin in het buitengebied zitten, maar ook in een piepklein tuintje in een dorp of stad. Een das zal nooit uit zichzelf mensen aanvallen en is totaal ongevaarlijk voor honden en katten, maar als wild dier kan hij wel van zich af bijten bij aanraking. Dit zou ongewenste situaties kunnen opleveren.
Bovendien is de lichamelijke toestand van de aangetroffen das onbekend. Wat vaak voorkomt, is dat de das na een aanrijding zich met botbreuken in de tuin heeft verschanst, dat de das bijtwonden van das of hond heeft met regelmatig een (beginnende) maden infectie (Myiasis), of dat het een zeer oude das betreft, die mogelijk verstoten is en min of meer noodgedwongen zijn oude dag in de buurt van mensen met hun voedselrijkdom probeert te slijten. Ook komt het voor dat dassen volledig verdwaald zijn, opgesloten zijn geraakt, of verstrikt zitten in een draad.

Wij zien overdag aangetroffen dassen als hulpbehoevend. De dassenambulance gaat er zo snel mogelijk heen om de situatie te beoordelen. Dit om het dier onnodig leed te besparen en een maden infectie of verdere verzwakking te voorkomen. Het is bovendien zeer ongewenst dat een das bij daglicht weg gaat vluchten uit zijn schuilplek.
De dassenambulance is 24/7 bereikbaar op 06-48279968.

Voor de duidelijkheid. Het komt steeds meer voor dat dassen in dorpen en steden wonen. Ook hier krijgen we meerdere malen per jaar meldingen over, omdat ze dan zijn gezien op straat of in de tuinen. Die dassen hebben dan wel een riskante locatie uitgekozen, maar ze zijn gezond en niet hulpbehoevend. Het is onnodig en bovendien verboden om die te vangen en te verplaatsen.