Home > Organisatie > Doneren > Erfenissen en legaten  
Deel deze pagina: 
Steun ons:
Doneer Online
Vriendenloterij
Wordt gesteund door:
VriendenloterijStichting DierenLot

Erfenissen en legaten

Om het werk van de Dierenambulance van de Dassenwerkgroep Brabant op een bijzondere manier te steunen, kunt u ons opnemen in uw testament. In een testament kunt u één of meerdere personen of organisaties tot erfgenaam benoemen. U legt hierin vast wie wat ontvangt.

Dit kan op twee manieren:
Een legaat is een beschikking in uw testament waarmee u aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. U kunt bijvoorbeeld uw familie tot erfgenaam benoemen, maar daarnaast ook een bepaald bedrag, goederen of bijvoorbeeld een perceel met een aanwezige dassenburcht als legaat nalaten aan de Dassenwerkgroep. Onze Stichting ontvangt dit dan vóór de rest van uw erfenis wordt verdeeld.

U kunt ook de Dassenwerkgroep tot (mede-)erfgenaam benoemen. De Dierenambulance van de Dassenwerkgroep Brabant komt dan in aanmerking voor (een deel van) uw erfenis. Daarbij kunt u ook bepalen dat de Dierenambulance tot (mede-) erfgenaam wordt benoemd, maar pas de beschikking krijgt over de goederen na het overlijden van een persoon die tot vruchtgebruiker is benoemd.
Uw eigen notaris kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden.

Als iemand iets erft als erfgenaam of legataris, wordt daarover belasting geheven. Dit heet erfbelasting. Maar goede doelen met ANBI-status, zoals de Dassenwerkgroep Brabant, hoeven geen belasting te betalen over een legaat of erfdeel. Ze zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daardoor kan de Dassenwerkgroep Brabant haar aandeel in een nalatenschap voor de volle 100% inzetten voor haar doelstelling.ANBI status

Stichting Dassenwerkgroep Brabant is door de belastingdienst aangemerkt als een 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI).

ANBI   Wat is een ANBI?
  Controleren of Stichting Dassenwerkgroep Brabant (vestigingsplaats Boxmeer) is geregistreerd als een ANBI.