Steun ons:
Doneer Online
Vriendenloterij
Wordt gesteund door:
VriendenloterijStichting DierenLot
In Nederland leven nu ongeveer 6.000 dassen. Het mag duidelijk zijn dat de das niet meer acuut dreigt uit te sterven. Toch sneuvelt een vijfde van de totale populatie jaarlijks op de Nederlandse wegen. Het merendeel van de Nederlandse bevolking dat ooit een echte das heeft gezien kent hem dan ook als het prachtige dier dat dood langs de kant van de weg ligt.

Het is van groot belang dat al deze dode dassen worden gemeld. Aan de hand van deze informatie kunnen knelpunten worden opgelost door maatregelen te treffen, zoals door dassentunnels en dassenraster aan te leggen, om de veiligheid in het verkeer voor mens en dier te verbeteren.
In het voorjaar worden er ook regelmatig zogende moederdassen slachtoffer in het verkeer. Snel ingrijpen kan er voor zorgen dat de jonge dasjes een ellendige hongerdood wordt bespaard.


Heeft U een dode of hulpbehoevende (levende) das gezien?
U kunt de melding 24/7 doorgeven aan de gespecialiseerde dierenambulance van de Dassenwerkgroep Brabant door te bellen naar 06-48279968.

  Wat te doen met een dode of gewonde das?
  Wat gebeurt er met gewonde en hulpbehoevende of dode dassen?
  Contactgegevens overige regionale dassengroepen