Steun ons:
Doneer Online
Vriendenloterij
Wordt gesteund door:
VriendenloterijStichting DierenLot
Jaarlijks worden er in Nederland duizenden, grote, in het wild levende, dieren doodgereden. Deze wildaanrijdingen betreffen voornamelijk reeën, edelherten, damherten, wilde zwijnen, dassen en vossen.
Om het aantal doodgereden dassen (en overig wild) op de Nederlandse wegen te verminderen, en de verkeersveiligheid te verhogen, zijn er op tal van plaatsen verkeersvoorzieningen aangebracht.
Deze voorzieningen bestaan ondermeer uit ecoducten, reewildrasters, roodwildrasters, zwartwildrasters, kleinwildrasters (dassenrasters) en dassentunnels. Ondeugdelijke aanleg of schade door bijvoorbeeld een ongeval of een kapotte werkpoort in het raster, kan er toe leiden dat dassen tóch slachtoffer worden van het verkeer.

U kunt deze schade aan voorzieningen melden door een e-mail te sturen naar info@dassenwerkgroepbrabant.nl