Steun ons:
Doneer Online
Vriendenloterij
Wordt gesteund door:
VriendenloterijStichting DierenLot
Helaas worden er ook wel eens dassenburchten vernield of verstoord. Vernieling en verstoring kunnen van allerlei aard zijn en moedwillig of onbewust begaan worden.

U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld:
  Het afgraven of omploegen van een dassenburcht.
  Het storten van puin en afval op, en/of in, een dassenburcht.
  Zware (trillende) machines op, of in de directe nabijheid van, een dassenburcht.
  Geluidsoverlast (bv. harde muziek) op, of in de directe nabijheid van, een dassenburcht.
  Verlichting op een dassenburcht.
  Verwijderen van de begroeiing op een dassenburcht.
  Snoeiwerkzaamheden in de voortplantingsperiode.
  De aanleg van een wandel- of mountainbikepad op, of direct langs, een dassenburcht.
  Kinderen die hutten bouwen in of op een dassenburcht.
  Wandelaars (met honden) over een dassenburcht.
  Loslopende honden.

Ook informatie hieromtrent is belangrijk en kan bij ons gemeld worden. Er kan getracht worden de schade te herstellen en dit in de toekomst te voorkomen.
U kunt verstoringen melden door een e-mail te sturen naar info@dassenwerkgroepbrabant.nl