Home > Bescherming > Misstanden > 2015-heden  
Deel deze pagina: 

Bescherming

Misstanden

1990-20042005-20092010-20142015-heden

1 - 18 van 18 misstanden: "2015-heden"
Steun ons:
Doneer Online
Vriendenloterij
Wordt gesteund door:
VriendenloterijStichting DierenLot
Boa SSiB
Helaas komt het nog vaak voor dat dassenburchten verstoord of vernield worden. Hierbij is soms sprake van onbewuste overtreding of onwetendheid. In veel gevallen vindt deze verstoring echter moedwillig plaats. Daarnaast worden regelmatig dassen dood of verminkt aangetroffen als gevolg van grove overtredingen of nalatigheid. Evenzovele keren wordt iets dergelijks niet geconstateerd maar blijft het onder de oppervlakte. De laatste jaren lijkt het aantal meldingen toe te nemen. Reden temeer om de controle in het veld te handhaven en te verscherpen.

Hieronder volgt een overzicht van feiten die in de periode 2015-heden geconstateerd zijn. Het is geen volledige lijst, maar slechts een greep uit de gevallen die bij de Dassenwerkgroep Brabant bekend zijn.

2015-heden

Dassenburcht verdwenen bij egalisatie terrein in Linden 01-10-2019  Dassenburcht verdwenen bij egalisatie terrein in Linden
Bij werkzaamheden (egaliseren van het terrein) onder een hoogspanningslijn in Linden is een dassenburcht over het hoofd gezien. De dassenburcht was dit jaar nog bewoond door ons aangetroffen. Echter was er na de werkzaamden niets meer van de burcht terug te vinden. Mogelijk zijn er dassen bij de werkzaamheden omgekomen. Ook een andere, nabijgelegen dassenburcht werd bij de werkzaamheden niet ontzien en veel te dicht benaderd. Het terrein zou voorafgaand aan de werkzaamheden geïnventariseerd zijn op ecologische waarden. Maar een dassenburcht zie je toch niet zomaar over het hoofd!
Dassenburcht bij landbouwwerkzaamheden in Cuijk vernield 06-05-2019  Dassenburcht bij landbouwwerkzaamheden in Cuijk vernield
Op het al jaren braakliggende terrein, waaraan de burcht grenst, bleek geploegd. Ter hoogte van de dassenburcht was een deel van het braamstruweel, waarin zich de burcht bevindt, verwijderd. Pijpen holen van de dassenburcht waren met een voertuig dichtgemaakt en niet meer terug te vinden. Op de burcht was puin en afval gedumpt. Een pijp die zich gezien vanaf de burcht ca. 10 meter in het braakliggende terrein bevond, was niet meer aanwezig. Of bij de werkzaamheden dassen zijn omgekomen was niet na te gaan.
Dassenburcht bij grondverzetwerkzaamheden in Oeffelt vernield 21-05-2019  Dassenburcht bij grondverzetwerkzaamheden in Oeffelt vernield
Op een al tientallen jaren goede, bewoonde hoofdburcht in het maasuiterwaardengebied is bij kleiwinning de begroeiing door klepelen volledig verwijderd. Naderhand is ook de kleilaag in het omringende gebied, zeer belangrijk foerageergebied voor de das, weggehaald. In het gebied vindt al jarenlang kleiwinning plaats waardoor het leefgebied van meerdere dassenfamilies ernstig wordt aangetast.
Dassenburcht in heg in Linden zwaar beschadigd 25-02-2019  Dassenburcht in heg in Linden zwaar beschadigd
De dassenburcht bevindt zich in een heg en pijpen van de burcht bevinden zich over enige afstand in zowel de heg, de akker als de aangrenzende sloot. De dassenburcht werd aangetroffen met rijsporen van een zware machine, die over de pijpen en kamers is gereden. De heg was machinaal gesnoeid, struiken waren zwaar beschadigd en zelfs met wortel en al verwijderd. Van de burcht waren pijpen gedeeltelijk dichtgestort en ingezakt. Verder was zichtbaar dat op minimaal een zestal plekken door het veelvuldig rijden met een zware machine ondergronds kamers en pijpen van de dassenburcht waren ingezakt. Niet vast te stellen was of hierbij ook dassen zijn omgekomen. Wel was bij één van de pijpen te zien dat onlangs nog een das de burcht had verlaten.
Kap- en herstelwerkzaamheden op dassenburcht in Maashees 20-08-2018  Kap- en herstelwerkzaamheden op dassenburcht in Maashees
Op een perceel in Maashees werd geconstateerd dat er binnen 20 meter van een dassenburcht werkzaamheden plaatsvonden met zwaar rijdend materieel. Deze werkzaamheden bestonden uit het verwijderen van alle (resten van) bomen die eerder dat jaar als gevolg van de stormschade waren omgewaaid en van de resterende naaldbomen die later preventief zijn gekapt. Binnen 20 meter van de burcht was ook een container geplaatst om het takafval op te slaan en af te voeren.
Houtwal in Rijkevoort vernield
14-02-2018  Houtwal in Rijkevoort vernield
In Rijkevoort is een houtwal met een zware machine smaller gemaakt. In de houtwal bevindt zich al jaren een bewoonde dassenburcht. Pijpen zijn dichtgestort.
Pijpen van dassenburcht in Escharen met schop dichtgemaakt 12-04-2017  Pijpen van dassenburcht in Escharen met schop dichtgemaakt
Alle 4 de pijpen van een dassenburcht in Escharen zijn met een schop dichtgemaakt en keurig aangeharkt. Het betreft een kraamburcht waar in 2016 nog 3 jongen zijn geboren. Na het plaatsen van wildcamera's op de burcht is een dader aangehouden. De man is geconfronteerd met de beelden, heeft bekend en is door BOA's vermanend toegesproken.
Nieuwe vergraving dassenburcht in Deurne 28-02-2017  Nieuwe vergraving dassenburcht in Deurne
Op een dassenburcht waar al eerder gegraven is vanwege bouwjacht zijn opnieuw op 3 plaatsen graafsporen aangetroffen. Er is geen bewoning door das meer geconstateerd.
Vergraving dassenburcht in Vlierden 25-02-2017  Vergraving dassenburcht in Vlierden
Bij inspectie van een dassenburcht in Vlierden werd hier vergraving, zeer waarschijnlijk i.v.m. bouwjacht, geconstateerd.
Burchten bij kapwerkzaamheden over het hoofd gezien 16-01-2017  Burchten bij kapwerkzaamheden over het hoofd gezien
Bij kapwerkzaamheden in een bos in Heeze zijn 2 daar aanwezige dassenburchten over het hoofd gezien en onder de gevelde bomen verdwenen. Na melding bij de beherende instantie werd de toezegging gedaan om met burchten in de toekomst zorgvuldiger om te gaan.
Burchten bij kapwerkzaamheden over het hoofd gezien 16-01-2017  Burchten bij kapwerkzaamheden over het hoofd gezien
Bij kapwerkzaamheden in een bos in Heeze zijn 2 daar aanwezige dassenburchten over het hoofd gezien en onder de gevelde bomen verdwenen.
Burcht in Helmond vergraven
06-01-2017  Burcht in Helmond vergraven
Een tot dat moment bewoonde burcht in Helmond is volledig vergraven. De dassen (voor zover ze het overleefd hebben) zijn er ook niet meer teruggekeerd.
Burcht met machines volledig vernield in Nuenen 14-04-2016  Burcht met machines volledig vernield in Nuenen
Een grote dassenburcht in een aarden wal in Nuenen is met grof geweld volledig dichtgeschoven. Naderhand blijkt uit een heropende pijp wonder boven wonder toch een das het drama overleefd te hebben. De eigenaar was op de hoogte van de aanwezigheid van de dassenburcht op zijn perceel.
Burcht volledig dichtgemaakt met schop in De Mortel
14-03-2016  Burcht volledig dichtgemaakt met schop in De Mortel
Er wordt een burcht aangetroffen waarvan alle pijpen, kennelijk met een schop, volledig zijn dichtgemaakt.
Pijpen van burcht in Gerwen met schop dichtgemaakt 07-12-2015  Pijpen van burcht in Gerwen met schop dichtgemaakt
Van een burcht in Gerwen zijn 3 pijpen met een schop dichtgemaakt. Dit werd vrij snel geconstateerd, de sporen waren zeer vers. Maar van de dader ontbrak verder elk spoor.
Bomen op burcht in Vianen (NB) gerooid
05-09-2015  Bomen op burcht in Vianen (NB) gerooid
Bij werkzaamheden op een dassenburcht is de burcht vernield. De aangrenzende schuur is gesloopt, een sparrenbosje dat tegen de burcht aan lag is gekapt. In de kraamperiode van de das.
Burcht in Someren vergraven
04-06-2015  Burcht in Someren vergraven
De eerste burcht die in Someren werd aangetroffen is volledig vergraven. Op 5 plaatsen zijn gaten gegraven. Jammer, de eerste burcht in Someren en nu al een brute verstoring. Instanties vinden geen sporen die kunnen leiden tot een dader.
Wederom burchtvergraving in Deurne 16-05-2015  Wederom burchtvergraving in Deurne
Weer is op een goede, bewoonde dassenburcht in Deurne gegraven i.v.m bouwjacht. Uiteraard niet toegestaan op een dassenburcht.