Home > Bescherming > Misstanden > 1990-2004  
Deel deze pagina: 

Bescherming

Misstanden

1990-20042005-20092010-20142015-heden

1 - 20 van 20 misstanden: "1990-2004"
Steun ons:
Doneer Online
Vriendenloterij
Wordt gesteund door:
VriendenloterijStichting DierenLot
Helaas komt het nog vaak voor dat dassenburchten verstoord of vernield worden. Hierbij is soms sprake van onbewuste overtreding of onwetendheid. In veel gevallen vindt deze verstoring echter moedwillig plaats. Daarnaast worden regelmatig dassen dood of verminkt aangetroffen als gevolg van grove overtredingen of nalatigheid. Evenzovele keren wordt iets dergelijks niet geconstateerd maar blijft het onder de oppervlakte. De laatste jaren lijkt het aantal meldingen toe te nemen. Reden temeer om de controle in het veld te handhaven en te verscherpen.

Hieronder volgt een overzicht van feiten die in de periode 1990-2004 geconstateerd zijn. Het is geen volledige lijst, maar slechts een greep uit de gevallen die bij de Dassenwerkgroep Brabant bekend zijn.

1990-2004

Burcht in Neerloon volledig verwijderd en geëgaliseerd 12-12-2004  Burcht in Neerloon volledig verwijderd en geëgaliseerd
Een gronddepot met daarin een dassenburcht is volledig verwijderd. Alles, inclusief de begroeiing, is met de grond gelijk gemaakt. De burcht was recent nog bewoond.
Gestroopte das gevonden
27-11-2004  Gestroopte das gevonden
Op een landbouwpad tussen Mill en Escharen wordt een dode vrouwtjesdas aangetroffen. Uit onderzoek blijkt deze door een kogel gedood te zijn waarna ook nog eens de schedel werd verbrijzeld.
Strik op burcht ten westen van Mill
24-10-2004  Strik op burcht ten westen van Mill
Op een dassenburcht in een houtwal wordt een flinke strik aangetroffen voor een van de pijpen.
Verstoring burcht bij toekomstig knooppunt Paalgraven
03-10-2004  Verstoring burcht bij toekomstig knooppunt Paalgraven
Een burcht waarvan de dassen (met ontheffing) dienen te verdwijnen voor een snelweg wordt op niet toegestane wijze verstoord door Rijkswaterstaat. Voor de pijpen zijn stokjes geplaatst die bewerkt zijn met carbolineum. De dassen vluchten. Voor deze actie wordt RWS later op de vingers getikt.
Burcht in spoordijk Haps verstoord
30-05-2004  Burcht in spoordijk Haps verstoord
Kennelijk met als doel de dassen van het spoor te weren is aan beide zijden van de burcht door ProRail raster geplaatst.
Burcht verstoord door kinderen
09-03-2004  Burcht verstoord door kinderen
Burcht in het Vortumse Veld (Vortum Mullem) ernstig verstoord door kinderen die de burcht totaal vergroeven om hutten te maken.
Burcht aan de Mullemse dijk (Vortum Mullem) verstoord
05-12-2002  Burcht aan de Mullemse dijk (Vortum Mullem) verstoord
Verschillende pijpen zijn dichtgegooid met takken en zand.
Burcht bij schonen van sloot vernield
29-11-2002  Burcht bij schonen van sloot vernield
Rijkswaterstaat verwijdert abusievelijk alle stortbergen van een burcht in een droge sloot bij Boxmeer. Hierbij worden ook alle pijpen dichtgemaakt. De fout wordt gelukkig direct hersteld door de pijpen weer open te maken.
Asbest gestort in burcht
28-06-2002  Asbest gestort in burcht
Van een burcht in Mill zijn door onbekenden de pijpen volgestort met asbest en prikkeldraad.
Burcht in Vierlingsbeek verstoord 28-02-2002  Burcht in Vierlingsbeek verstoord
Geconstateerd wordt dat op een burcht in een begroeide steilrand alle begroeiing van de burcht gekapt is. Reactie: "ach, het groeit wel weer aan". Door de schapen en koeien zijn de nieuwe uitlopers steeds afgevreten. De burcht is nu onbeschut en wordt doorlopend vertrapt door het vee.
Burcht aan de Mullemse dijk (Vortum Mullem) verstoord
19-08-2001  Burcht aan de Mullemse dijk (Vortum Mullem) verstoord
Er zijn 4 holen dichtgestopt met stenen, takken en boomstronkjes.
3 Dassen gevangen met klemmen
04-07-2001  Drie dassen gevangen met klemmen
Geheel onverwacht en zonder opzet, worden er 3 dassen gedood door klemmen bedoeld voor beverratten.
Burcht aan de Mullemse dijk (Vortum Mullem) verstoord
04-06-2001  Burcht aan de Mullemse dijk (Vortum Mullem) verstoord
Op de burcht zijn 2 pijpen dichtgetrapt en 11 pijpen dichtgestopt met takken en stronkjes.
Burcht aan de Mullemse dijk (Vortum Mullem) verstoord
12-06-2000  Burcht aan de Mullemse dijk (Vortum Mullem) verstoord  
Kinderen zijn bij routinecontrole van dassenburcht bezig een hut te bouwen op de dassenburcht.
Burcht in Grave vernield door dijkverzwaring
06-10-1999  Burcht in Grave vernield door dijkverzwaring
Waterschap de Maaskant heeft bij de dijkverzwaring een bosschage gerooid waardoor de dekking van de burcht verdween. Hierbij zijn ook nog eens enkele pijpen vernield.
Burcht in Vierlingsbeek vergraven
28-05-1999  Burcht in Vierlingsbeek vergraven
Een burcht in Vierlingsbeek is door kinderen vergraven voor het maken van hutten.
Burcht aan de Mullemse dijk (Vortum Mullem) verstoord
23-04-1997  Burcht aan de Mullemse dijk (Vortum Mullem) verstoord
Pijpen zijn dichtgegooid met zand en takken. Das & Boom, Staatsbosbeheer, WBE en politie zijn gezamenlijk bij de burcht geweest en hebben verstoring vastgesteld. De dassen waren ontsnapt uit een enkele open pijp.
Burcht illegaal verwijderd in Gassel
09-04-1997  Burcht illegaal verwijderd in Gassel
Een grondeigenaar heeft bij het Gassels Broek de begroeiing van een burcht gekapt en vervolgens de burcht omgeploegd om zijn stuk grond uit te breiden met de grond van de gemeente. Hierbij zijn de moederdas en 3 jongen omgekomen.
Enige burcht in het Brestbosch (Boxmeer) verstoord
25-12-1995  Enige burcht in het Brestbosch (Boxmeer) verstoord
12 jongeren van de LTS hebben een grote ondergrondse hut gebouwd op de dassenburcht. De hut werd aangestoken, waardoor de brandweer moest uitrukken om de burcht en het bos te redden.
Strik aangetroffen op burcht
11-09-1994  Strik aangetroffen op burcht
Op een burcht bij Haps wordt een zware strik aangetroffen op een wissel tussen 2 pijpen. Vermoedelijk is zo recent een das gevangen, gezien de duidelijke sporen.