Home > Bescherming > Misstanden > 2010-2014  
Deel deze pagina: 

Bescherming

Misstanden

1990-20042005-20092010-20142015-heden

1 - 33 van 33 misstanden: "2010-2014"
Steun ons:
Doneer Online
Vriendenloterij
Wordt gesteund door:
VriendenloterijStichting DierenLot
Boa SSiB
Helaas komt het nog vaak voor dat dassenburchten verstoord of vernield worden. Hierbij is soms sprake van onbewuste overtreding of onwetendheid. In veel gevallen vindt deze verstoring echter moedwillig plaats. Daarnaast worden regelmatig dassen dood of verminkt aangetroffen als gevolg van grove overtredingen of nalatigheid. Evenzovele keren wordt iets dergelijks niet geconstateerd maar blijft het onder de oppervlakte. De laatste jaren lijkt het aantal meldingen toe te nemen. Reden temeer om de controle in het veld te handhaven en te verscherpen.

Hieronder volgt een overzicht van feiten die in de periode 2010-2014 geconstateerd zijn. Het is geen volledige lijst, maar slechts een greep uit de gevallen die bij de Dassenwerkgroep Brabant bekend zijn.

2010-2014

Dassenburcht in Boekel vernield
17-11-2014  Dassenburcht in Boekel vernield
Op de burcht is met een zware machine slootmaaisel gedumpt.
Dassenburcht in Gassel opnieuw vernield
16-03-2014  Dassenburcht in Gassel opnieuw vernield
Bij de dassenburcht die op 24-02-2014 werd vernield is in alle pijpen drijfmest gestort.
Prima bewoonde dassenburcht in Gassel vernield
24-02-2014  Prima bewoonde dassenburcht in Gassel vernield
Alle pijpen zijn met een schop dichtgemaakt.
Kapwerkzaamheden op dassenburcht in houtwal in Langenboom
24-01-2014  Kapwerkzaamheden op dassenburcht in houtwal in Langenboom
Bij het kappen van bomen in een houtwal in Langenboom is geen rekening gehouden met de aanwezige dassenburcht. De burcht was bekend bij de eigenaar. Deze werkzaamheden, in de kraamperiode van de das, hebben op zijn minst geleid tot aanzienlijke verontrusting.
Haps. Wederom pijpen dichtgemaakt en kadavers in de pijpen
23-01-2014  Haps. Wederom pijpen dichtgemaakt en kadavers in de pijpen
Evenals op 16-01-2014 zijn op een dassenburcht in Haps weer pijpen dichtgemaakt. Ook nu worden weer kadavers in enkele pijpen aangetroffen.
Tuintje op dassenburcht in Nistelrode
22-01-2014  Tuintje op dassenburcht in Nistelrode
Eigenaren van een bosperceel in Nistelrode zijn wel erg enthousiast te werk gegaan bij het "opschonen" van het perceel. De aanwezige dassenburcht werd geëgaliseerd, aangeharkt en volgeplant met heesters. Nota bene midden in een bos.
Overloon. Pijpen met takken dichtgestopt
19-01-2014  Overloon. Pijpen met takken dichtgestopt
Van een dassenburcht in Overloon zijn alle pijpen met takken dichtgestopt.
Haps. Pijpen dichtgemaakt en kadavers in de pijpen
16-01-2014  Haps. Pijpen dichtgemaakt en kadavers in de pijpen
Bij een dassenburcht in Haps worden dichtgemaakte pijpen aangetroffen. In 2 pijpen blijken verder een dode vos en kat gedumpt te zijn.
Dassenburcht vergraven in Deurne 26-08-2013  Dassenburcht vergraven in Deurne
Een dassenburcht in Deurne werd voor de zoveelste keer vergraven aangetroffen. Het graafwerk vanwege bouwjacht was enkele maanden oud.
Burcht bij ploegwerkzaamheden vernield in Udenhout 02-05-2013  Burcht bij ploegwerkzaamheden vernield in Udenhout
Bij het ploegen van een akker zijn voor het tweede achtereenvolgende jaar diverse pijpen dichtgeploegd.
Burcht in Haps beschadigd bij illegaal rooien houtwal 06-04-2012  Burcht in Haps beschadigd bij illegaal rooien houtwal
Midden in de kraamperiode van de das is illegaal een houtwal gerooid. Pijpen van een aanwezige dassenburcht zijn verdwenen. Het is niet bekend of er dassen zijn gedood. Uiteraard heeft deze actie de nodige stress voor de achtergebleven dassen en mogelijk gevolgen voor de jongen opgeleverd.
Dassenburcht dichtgeploegd in Odiliapeel
30-03-2012  Dassenburcht dichtgeploegd in Odiliapeel
Pijpen van een burcht, gelegen in en langs een houtwal in Odiliapeel, zijn dichtgeploegd. Onbekend is of hierbij ook kamers ingezakt zijn en dassen zijn omgekomen.
Burcht in Bakel met de grond gelijk gemaakt 19-03-2012  Burcht in Bakel met de grond gelijk gemaakt
Een dassenburcht in Bakel, die al enkele jaren bewoond was, is doelbewust geëgaliseerd.
Dassenburcht in Deurne vergraven 12-03-2012  Dassenburcht in Deurne vergraven
Op een dassenburcht in Deurne is met een schop een gat gegraven en naderhand weer dichtgemaakt. Waarschijnlijk is hier sprake van "bouw"jacht op vos.
Dassenburcht in houtwal Deurne vergraven 16-01-2012  Dassenburcht in houtwal Deurne vergraven
Op een zeer actieve dassenburcht in een houtwal in Deurne blijkt zeer recent gegraven te zijn. Waarschijnlijk is hier sprake van "bouw"jacht op vos.
Dassenburcht in Groeningen verdwenen 22-10-2011  Dassenburcht in Groeningen verdwenen
Bij een reguliere inspectie van een al jaren bewoonde dassenburcht in het Maasheggengebied bij Groeningen blijkt deze verdwenen te zijn. De burcht bevond zich in een met bomen en struiken begroeid gronddepot dat volledig verwijderd is, waarna het geheel geëgaliseerd en in akker omgezet is.
Geschoten das aangetroffen op dassenburcht 29-05-2011  Geschoten das aangetroffen op dassenburcht
Op een dassenburcht in Overloon wordt een mannetjesdas gevonden waarvan de buik volledig is opengeschoten. Uit onderzoek blijkt de das nog vol te zitten met hagel.
Dode zogende das in pijp blijkt geschoten 22-05-2011  Dode zogende das in pijp blijkt geschoten
Er wordt een dode zogende moederdas aangetroffen in een pijp midden op een dassenburcht in Overloon. De das blijkt in de pijp gestopt te zijn nadat zij is doodgeschoten met een geweer. De kogelwond is duidelijk zichtbaar. De drie jongen zijn een hongerdood gestorven.
Manshoge vangkooi bij dassenburcht in Zeeland 20-05-2011  Manshoge vangkooi bij dassenburcht in Zeeland
Bij een dassenburcht in Zeeland wordt een levensgrote vangkooi aangetroffen. Waarvoor de vangkooi bedoeld is, is onduidelijk. Wel duidelijk is dat hij opvallend dicht bij de dassenburcht is geplaatst.
Dode das in dassenhol blijkt vergiftigd 01-05-2011  Dode das in dassenhol blijkt vergiftigd
Er wordt een dode das aangetroffen die in een vluchtpijp langs een drukbelopen wissel is geduwd bij een burcht in Maashees. Onderzoek van het kadaver toont aan dat de das is vergiftigd.
Dassenburcht in Vierlingsbeek verandert in akker
30-04-2011  Dassenburcht in Vierlingsbeek verandert in akker
Een grote, actieve dassenburcht in een weiland in Vierlingsbeek is volledig vernield door het omploegen van het weiland.
Dassenburcht omgeploegd
07-04-2011 Dassenburcht omgeploegd
De pijpen van een dassenburcht in Vortum-Mullem zijn dichtgeploegd omdat de boer het nodig achtte zijn akker over de volle lengte met een meter te verbreden. Dit ten koste van de lokale dassenfamilie.
Graverij op dassenburcht in St. Agatha
03-04-2011  Graverij op dassenburcht in St. Agatha
Op een dassenburcht in St. Agatha worden recente sporen van menselijk graafwerk aangetroffen.
Kledingstukken in pijpen van burcht in Asten
14-02-2011  Kledingstukken in pijpen van burcht in Asten
Een groot aantal pijpen van een burcht in Asten is dichtgestopt met kledingstukken.
Dassenvervolging Overloon
03-02-2011  Dassenvervolging Overloon
De dassenvervolging rond Overloon gaat onverminderd voort. Ook deze winter blijkt op diverse dassenburchten gegraven te zijn. Het is slechts gissen hoeveel dassen dat dit jaar het leven heeft gekost.
Dassenburcht in Deurne opnieuw vergraven
09-01-2011  Dassenburcht in Deurne opnieuw vergraven
Een dassenburcht in Deurne blijkt voor de zoveelste keer vergraven.
Dode das aangetroffen op dassenburcht in Langenboom
14-05-2010  Dode das aangetroffen op dassenburcht in Langenboom
Er wordt een dode mannetjesdas gevonden op een wissel vlak bij een burcht in Langenboom. Dat hier sprake is van een natuurlijke dood is onwaarschijnlijk.
Aanleg gasleiding bijna boven op dassenburcht in Langenboom 10-05-2010 Aanleg gasleiding bijna boven op dassenburcht in Langenboom
Een aan te leggen gasleiding schampt ternauwernood een dassenburcht. Dat er zelfs nauwelijks ruimte is om de burcht te beschermen met een hekwerk blijkt als hierbij een aantal pijpen inzakt.
Dassenburcht in akker dichtgeploegd 03-05-2010  Dassenburcht in akker dichtgeploegd
In Haps is een burcht die zich bevond in een akker bij landbouwwerkzaamheden vernield. De burcht was met raster afgezet om de eigenaar een vergoeding (gedoogovereenkomst) genoot voor het beschermen van de burcht.
Dassenburcht in Evertsoord vernield bij kapwerkzaamheden 19-04-2010  Dassenburcht in Evertsoord vernield bij kapwerkzaamheden
Kapwerkzaamheden in een bosperceel blijken zo rigoureus uitgevoerd te zijn dat er van de aanwezige dassenburcht bijna niets meer terug te vinden is. Al wat op de burcht werd aangetroffen was één grote ravage.
Kuil gegraven midden op burcht in Vianen
18-04-2010  Kuil gegraven midden op burcht in Vianen
Er blijkt een vierkante kuil van 2 bij 1,5 meter en 2 meter diep gegraven te zijn. Er staat grondwater in de kuil. Een das die erin valt zou verdrinken.
Vergraving op zeer actieve dassenburcht in Deurne 22-03-2010  Vergraving op zeer actieve dassenburcht in Deurne
Een tot voor kort zeer actieve dassenburcht wordt volledig vergraven aangetroffen. Op minstens drie plaatsen zijn kuilen gegraven. Ook een bijburcht werd niet ontzien. De graverij heeft kortgeleden plaatsgevonden.
Dassenvervolging Overloon 23-01-2010  Dassenvervolging Overloon
Sinds enkele jaren wordt bij burchtcontroles rond Overloon geconstateerd dat er sprake is van graverij door stropers. Aanvankelijk bestond het vermoeden dat het ging om het uitgraven van vossen, wat wettelijk toegestaan is. Graverij op dassenburchten is echter verboden. Toen een van onze vrijwilligers op 23 januari 2010 bij een vergraven dassenburcht het begraven kadaver aantrof van een das bleek echter dat het gaat om nietsontziende bruten. De das werd met ingeslagen schedel gevonden en moet op gruwelijke wijze om het leven zijn gebracht en daarna achteloos begraven. De politie heeft de zaak in onderzoek.