Steun ons:
Doneer Online
Vriendenloterij
Wordt gesteund door:
VriendenloterijStichting DierenLot

Bacteriën

Tuberculose is een ziekte veroorzaakt door bacteriën. Bacteriën zijn eencellige kernloze levende wezens met een doorsnede van 0,0001 tot 0,001 mm.
Naar de vorm onderscheidt men 3 typen:
  cocci en micrococci: bolvormige of kogelbacteriën.
  bacillen: rechte of gekromde staafjesbacteriën.
  spirillen of vibrionen: spiraal- of schroefvormige bacteriën.
Bacteriën vermenigvuldigen zich, met grote snelheid, door ongeslachtelijke celdeling. Ze zijn overal aanwezig en verrichten in de natuur een belangrijke taak voor de stofwisseling. Ze veroorzaken ook gistings- en rottingsprocessen.

Er bestaan ontelbaar veel soorten bacteriën en vele hiervan zijn ziekteverwekkend. Bij besmetting dringen de bacteriën binnen en vermenigvuldigen zich in de weefsels, waardoor plaatselijke ontstekingen kunnen ontstaan, of ziekte van het gehele organisme wordt veroorzaakt. De tijdsduur tussen de besmetting en het uitbreken van de ziekte is de incubatietijd. In deze periode is de mens of het dier niet ziek, maar draagt de ziekte wel bij zich, en vormt een gevaar voor besmetting van anderen.

Mensen en dieren hebben een natuurlijke verdediging tegen lichaamsvreemde stoffen. De huid en slijmvliezen vormen de eerste mechanische barrière. De bacteriën die toch binnen weten te dringen worden normaal gesproken binnen twee uur door witte bloedcellen opgegeten. Deze algemene verdediging is afdoende voor de meeste soorten bacteriën. Voor de bacteriën die zich hierdoor niet laten tegenhouden ontwikkelt het lichaam m.b.v. de lymfocyten een soortspecifieke verdediging. Zo maakt het lichaam bij besmetting antistoffen aan in het bloed, die de binnengedrongen bacteriën gaan bestrijden. De aanmaak van deze stoffen, in een voldoende hoge concentratie, laat altijd even op zich wachten. Sommige ziekteverwekkers zijn zo agressief dat het lichaam te laat (of niet in staat) is, om voldoende antistoffen te produceren. Ook als de weerstand door bv. stress, slechte voeding of ziekte afneemt, vinden bacteriën een gunstige voedingsbodem en vermeerderen zich in rap tempo. Door hun producten, endo- en exotoxinen, kunnen ze dan ziekten veroorzaken.
Door te vaccineren met verzwakte of dode ziekteverwekkers kan het lichaam kennis maken met de ziekteverwekker, en hier antistoffen voor ontwikkelen. Bij een volgende besmetting is de reactietijd aanzienlijk verkort en krijgt de ziekteverwekker geen kans meer. Het lichaam is immuun voor de ziekte. Bij tuberculose wil dit echter niet zeggen dat het niet besmet kan worden. Het beperkt de vermeerdering van de bacillen en de schade aan de cellen en weefsels. Hierdoor loopt de persoon of het dier zelf veel minder kans besmettelijk te worden voor anderen.

Mensen en dieren die zich in de incubatietijd bevinden vormen een besmettingsgevaar. Om te testen op besmetting wordt er bloed afgenomen. Dit wordt onderzocht op de aanwezigheid van antistoffen.
Bij Tbc worden er gifstoffen voor de tuberculosebacteriën onder de huid gespoten. Bij mensen of dieren die aan tuberculose lijden, of hieraan hebben geleden, treed dan een allergische lokale en algemene reactie op.

Tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door tuberkelbacillen (staafjesbacteriën). De menselijke variant (mycobacterium tuberculosis) en rundertuberculose (mycobacterium bovis) gaan gepaard met het optreden van kleine knobbeltjes in het aangedane weefsel. Deze kunnen samenvloeien tot tuberculeuze infiltraten. Dit zijn plekken in en tussen de weefsels waar vocht, lymfe, bloed enz. indringen waardoor zwellingen ontstaan. Deze zwellingen vertonen de neiging te necrotiseren (afsterven/verkazen) en vervolgens te vervloeien en aldus holten of cavernes te vormen. Dit gebeurt voornamelijk in de longen. Als bij longtuberculose communicatie optreedt met de bronchiale vertakkingen is een "open tuberculose" ontstaan. Omdat het sputum dan, in de regel, tuberkelbacillen bevat, is er een gevaar van besmetting voor de omgeving. Tuberkelbacillen die door bv. uitspugen buiten het lichaam komen zijn nog lange tijd besmettelijk.

Besmetting met tuberkelbacillen kan op 3 manieren plaats vinden:
  Door inademing van tuberkelbacillen in fijne druppeltjes die zich na hoesten of niezen in de lucht bevinden in de directe omgeving van de patiënt.
  Door inslikken.
  Plaatselijk. bv. door verwondingen.

Tuberculose is een ziekte die beschouwd kan worden als een manier van de natuur om overbevolking tegen te gaan. Het steekt de kop op in stressvolle, overbevolkte situaties waarin de mensen kampen met armoede en ondervoeding.
In 1982 stierven er wereldwijd 5000 mensen per dag aan tuberculose. Tegenwoordig sterven er wereldwijd jaarlijks 3 miljoen mensen aan deze ziekte.