Home > Organisatie > Organisatie  
Deel deze pagina: 

Organisatie

Organisatie

Steun ons:
Doneer Online
Vriendenloterij
Wordt gesteund door:
VriendenloterijStichting DierenLot
In 1989 werd de Brabantwerkgroep opgericht. De (onafhankelijke) werkgroep bestaat uit een selecte groep enthousiaste vrijwilligers, die allen gespecialiseerd zijn in dassen. Ze stelden zich als doel zoveel mogelijk betrouwbare informatie aan te leveren over de das, en alles daaromtrent in Brabant, om onze Brabantse das zo goed mogelijk te beschermen. Waar nodig werd ook assistentie verleend aan vang- en uitzetacties.

Op 21 april 2006 werd de dassenwerkgroep officieel een stichting. Op deze wijze kan de dassenwerkgroep haar activiteiten uitbreiden, en door middel van informatieverstrekking, voorlichting, het verzamelen en verspreiden van gegevens en het verrichten van veldwerk, de Brabantse das de status geven die hij verdient.

Dassenwerkgroep

Profiel:

Stichting Dassenwerkgroep Brabant

Postadres: Mees 82
                   5831 MP Boxmeer
                   Nederland
Website: www.dassenwerkgroepbrabant.nl
E-mail algemeen: info@dassenwerkgroepbrabant.nl
E-mail nieuwsbrief: nieuwsbrief@dassenwerkgroepbrabant.nl
E-mail lezingen: lezingen@dassenwerkgroepbrabant.nl
Tel: 06-48279968   (24/7)


Rabobank
Bank: Rabobank Boxmeer
IBAN: NL78 RABO 0121 8829 34
BIC: RABONL2U

KvK: 17190229
Fiscaal nummer: 8156 37 780

ANBI
ANBI: Stichting Dassenwerkgroep Brabant is sinds 14-10-2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI).
  Wat is een ANBI?
  Controleren of Stichting Dassenwerkgroep Brabant (vestigingsplaats Boxmeer) is geregistreerd als een ANBI.

Bestuur: F. Derikx (Voorzitter)
               W. Thijssen (Secretaris)
               C. Derikx-Derks (Penningmeester)

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen voor de werkzaamheden die ze als zodanig voor de stichting verrichten, geen beloning en/of vacatiegeld.

Beleidsplan:   Beleidsplan Stichting Dassenwerkgroep Brabant

Financiële verantwoording: Financiele jaarverslagen

Doelstelling van de stichting:

Doelstelling wordt bereikt d.m.v.:

Jaarverslag activiteiten:

De activiteiten van de vrijwilligers van Stichting Dassenwerkgroep Brabant zijn zeer divers. Van het bemannen van een stand bij natuurmarkten tot het ophalen van dode dassen en het onderhouden van (internationale) contacten.
Wilt u weten wat de Dassenwerkgroep de afgelopen jaren precies heeft gedaan, klik dan op het betreffende jaartal voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten in dat jaar.

JaarverslagenVoor dit alles zijn financiële middelen onmisbaar!
Daarom vragen we u geheel vrijblijvend om een bijdrage waarmee u direct of indirect de das in Brabant steunt. Omdat wij allen als vrijwilliger werkzaam zijn komt elke Euro ten goede aan de das. Hoe groter uw bijdrage, hoe meer doelen wij kunnen realiseren!
Deze verweesde das loopt bij daglicht buiten de burcht rond te dwalen op zoek naar voedsel. Zonder tussenkomst van een vrijwilliger van de dassenwerkgroep zou het diertje ten dode opgeschreven zijn.
Verweesde das

Let op: De stichting Dassenwerkgroep Brabant bestaat uit Vrijwilligers.
Er kunnen géén rechten ontleend worden aan uitspraken of gedragingen van een vrijwilliger van de stichting of iemand die zich hiervoor uitgeeft! Alleen degene die schriftelijke toestemming heeft van alle leden van het bestuur is gemachtigd de stichting te vertegenwoordigen.